schaekenschnitzler_schnitzler

Jan Frederik Schnitzler

Advocaat

Mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler studeerde Rechten aan de Rijks Universiteit Utrecht, met civielrechtelijke afstudeerrichting.


Hij startte zijn carrière in de advocatuur in 1986 bij het kantoor Van Kemenade en van der Grinten en stapte in 1991 over naar zijn huidige kantoor in Eersel, Schaeken en Schnitzler Advocaten.
Gedurende zijn werkzame bestaan als advocaat is hij zich ook gaan toeleggen op andere rechtsgebieden, zoals het insolventierecht en het strafrecht. Hij is lid van de NVSA, de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten en mag zich dus specialist strafrecht noemen.


Hij is gedurende zijn loopbaan als advocaat altijd binnen de balie actief geweest. Zo maakte hij onderdeel uit van de Jonge Balie Congrescommissie in 1989, was hij bestuurder van de Vereniging de Jonge Balie, waarvan 2 jaar als voorzitter. Voorts maakte hij gedurende een groot aantal jaren deel uit van de redactie van het Advocatenblad. In 2008 trad hij toe tot de raad van toezicht Den Bosch, de huidige raad van de orde in het arrondissement Oost-Brabant. Hij was gedurende enkele jaren waarnemend deken en sedert 1 juli 2014 tot de dag van heden is hij (nagenoeg) full time deken in het arrondissement Oost-Brabant. Gedurende de periode 1 april 2018 – 1 april 2022 was hij voorzitter van het landelijk dekenberaad, waarvan hij sinds 1 april 2023 vice-voorzitter is.


Mr. Schnitzler is al sedert de jaren negentig van de vorige eeuw rechter-plaatsvervanger. Eerst in de rechtbank ’s-Hertogenbosch, later in de rechtbanken Limburg en Zeeland-West-Brabant (in de sectoren straf en civiel). Sedert 2019 is hij raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden, sectie straf.


Hij is getrouwd en heeft twee studerende kinderen.

Mr. Jan Frederik Schnitzler heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied strafrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Schnitzler Advocatuur
KvK nr.: 83796851
BTW nr.: 65767639B01